ما فعالیت خود را از تابستان سال ۱۳۹۱ در تبریز بدون برند خاص آغاز کرده و در سال ۱۳۹۵ به عنوان تیمی با برند رندبیت مسئول اجرای پروژه های طراحی سایت در تبریز شدیم. اکنون برآنیم با اشتیاق و تعهد برترین خدمات طراحی سایت را همراه با خدمات سئو و بهینه سازی سایت، گرافیک سایت و طراحی بنر، پشتیبانی سایت، تولید محتوا، آموزش مدیریت سایت، همگام با جدیدترین فناوری ها و استانداردهای روز دنیا به کارفرمایان گرامی ارائه کنیم.